DALIJANA, s.r.o.

MUDr. Jana Drieňovská, MPH

Hlavná 58/A
92901 Dunajská Streda
Firemný telefón: 031-552 79 78
Mobilný telefón: 0911-899 499
IČO: 43962297Čo je u nás aktuálne?

Z dôvodu veľkého počtu registrovaných pacientov v záujme zachovania kvality práce, nových klientov mimo prideleného rajónu neprijímame.

Informácie o ordinácii DALIJANA, s.r.o.

Našou snahou je poskytovať žene komplexnú ambulatnú zdravotnícku starostlivosť vo všetkých obdobiach jej života v nadštandardných podmienkach s vysokou odbornosťou, využitím modernej prístrojovej techniky pri zachovaní individuálneho, partnerského, otvoreného a zodpovedného prístupu.

Gynekologická ambulancia, ako neštátne zdravotnícke zariadenie pod vedením Mudr. Jany Drieňovskej zahájila svoju činnosť v r. 1996, v budove polikliniky NSP v Dunajskej Strede. V r. 2005 sa ambulancia presťahovala do nových moderných priestorov do centra mesta Dunajská Streda - Budova Kliniky Sagax prvé poschodie č.d. 2.

V našej ambulancií máme registrovaných zhruba 3500 mladých dievčat a žien. Poskytujeme ambulantnú starostlivosť ženám od 18 rokov.Vyšším územným celkom nám bol pridelený tzv. rajón – spádová oblasť, ktorej prislúchajú určité ulice V Dunajskej Strede a obce v jej blízkom okolí. Z uvedených oblastí máme zo zákona povinnosť klientky ošetriť ak nás o to požiadajú. Naďalej však platí slobodná voľba lekára, radi privítame každú klientku, ktorá bude mať záujem navštevovať našu ambulanciu. Služby sú hradené zo zdrojov verejného zdravotníctva teda prostredníctvom zmluvných zdravotných poisťovní. Niektoré zdravotné výkony a poradenstvo nie sú hradené zmluvnými poisťovňami a tie si hradia klienti z vlastných zdrojov. Tieto výkony sú riadne označené a umiestnené na viditeľnom mieste v priestoroch, kde sa zdržiavajú naše klientky pred vyšetrením.

Veľkú časť, informácií, poradenstva poskytujeme telefonicky, cez internet, prípadne poštou podľa požiadavky klientky.

 

Štandardné služby:

 • komplexná gynekologická starostlivosť
 • kolposkopické vyšetrenie, onkocytológia
 • preventívne prehliadky
 • odber kultivácií, laboratórne vyšetrenia v plnom rozsahu, hormonálne vyšetrenia
 • predoperačná príprava, pooperačná starostlivosť
 • vedenie poradne pre tehotné
 • antikoncepčná poradňa
 • klimakterická poradňa
 • ultrazvukové vyšetrenie špičkovým prístrojom abdominálnou aj vaginálnou sondou + dopplerovské vyšetrenie

 

Nadštandardné služby:

 • 4D ultrazvukové vyšetrenie v tehotenstve
 • zabezpečenie špeciálnych vyšetrení
 • možnosť objednania v rámci ordinačných hodín

 

Články:

Preventívna gynekologická prehliadka: Čítať celý článok

Kvasinková infekcia pošvy: Čítať celý článok

Anémia - chudokrvnosť: Čítať celý článok

Fotografie a videá

Kontaktné osoby

MUDr. Jana Drieňovská, MPH

 • Vyštudovala Lekársku Fakultu v Bratislave odbor všeobecné lekárstvo.
 • Od r 1991 pôsobila na gynekologicko- pôrodníckom oddelení v Dunajskej Strede.
 • V r . 1994 absolvovala špecializačnú skúšku I. st. v odbore gynekológia pôrodníctvo.
 • Od r. 1996 samostatne pracujúci ambulantný gynekológ.
 • v r. 2002 –certifikovaná skúška odbore ultrazvuk v gynekológií a v pôrodníctve
 • V r. 2008 ukončila 3 ročné postgraduálne štúdium –so získaním titulu manažér verejného zdravotníctva.
 • Účastníčka mnohých medzinárodných a vnútroštátnych odborných konferencií
 • Pôsobí ako mediálny poradca vo vybraných periodikách
 • Komunikačný jazyk –slovenský, maďarský, ruský, čiastočne nemecký a anglický

 

Eva Kemenczká

 • pôrodná asistentka – s takmer 25 ročnou odbornou praxou v odbore gynekológia pôrodníctvo
 • od r. 2005 pracuje v ambulantnej sfére

 

Nikoleta Csibová

 • asistentka ženskej sestry

 

Email: info@dalijana.eu

Kde nás nájdete?